Gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie

Beschrijving van de gebruikte methode voor het bepalen van het klassement ("Larens systeem")

Afkorting Uitleg Opmerking(en)
Pl Plaats in de algemene ranglijst De volgorde van de stand
Naam Naam van de speler  
Rating Laatst bekende KNDB-rating De virtuele rating van begin juni is hiervoor gebruikt
RWC Rangwaardecijfer gebaseerd op de volgorde van de laatst bekende KNDB-rating  
AW Beker Aantal wedstrijden in de bekercompetitie  
AW Aantal wedstrijden in de onderlinge competitie Voor de eindstand worden de spelers met 12 wedstrijden of meer (dit is inclusief de bekerwedstrijden) bovenaan gezet en daarna komen de spelers die de 12 wedstrijden niet hebben gehaald
W Aantal winstpartijen  
R Aantal remisepartijen  
V Aantal verliespartijen  
Pnt Punten Winst levert 2 punten op, remise 1 punt en verlies 0 punt
RWP Rangwaardepunten Bij winst krijgt men de volle waarde van RWC, bij remise de helft van RWC en bij verlies 0 punt
PntG Punten gemiddeld per wedstrijd Aantal punten gedeeld door aantal wedstrijden
RWPG Rangwaardepunten gemiddeld per wedstrijd Aantal rangwaardepunten gedeeld door aantal wedstrijden
Pl. Pnt Plaats in punten ranglijst Klassement punten
Pl. RWP Plaats in rangwaardepunten ranglijst Klassement rangwaardepunten
Pl. PntG Plaats in punten gemiddeld ranglijst Klassement gemiddelde punten per wedstrijd
Pl.RWPG Plaats in rangwaardepunten gemiddeld ranglijst Klassement gemiddelde rangwaardepunten per wedstrijd
Pl. Tot. Pl. Pnt + Pl. RWP + Pl. PntG + Pl. RWPG De vier bovenstaande klassementen bij elkaar opgeteld, waarbij een lagere waarde een hogere klassering betreft
OR Onderling resultaat Indien Pl. Tot gelijk is, dan wordt er in het kolom OR het onderling resultaat getoond

Aan de hand van alle uitslagen wordt per speler allereerst vastgesteld:

 1. AW Het aantal gespeelde wedstrijden. Afgebroken partijen tellen (nog) niet mee, evenals partijen tegen een speler die niet voor het klassement meetelt.

 2. Pnt Het aantal behaalde wedstrijdpunten.
  Per wedstrijd geldt: Winst = 2 punten, Remise = 1 punt, Verlies = 0 punten

  RWC Rangwaardecijfer gebaseerd op de volgorde van de laatst bekende KNDB-rating. Nummer 1 heeft een RWC van 80, nummer 2 een RWC van 78, nummer 3 een RWC van 76, etc. Bij dammers zonder rating wordt een fictieve rating berekend op basis van de resultaten in het afgelopen seizoen.

  RWP Het aantal behaalde rangwaardepunten.
  Per wedstrijd geldt: Winst = 1.0 x rangwaardecijfer (RWC) van de tegenstander, Remise = 0.5 x id., Verlies = 0.0 x id.

 3. Hieruit worden de gemiddelden per speler berekend.

  PntG Het aantal punten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Bij een aantal van 0 wedstrijden wordt de waarde 0.0 gehanteerd.

  RWPG Het aantal rangwaardepunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Bij een aantal van 0 wedstrijden wordt de waarde 0.0 gehanteerd.

 4. Nu worden de 4 klassementen vastgesteld (Pl.PntPl.RWPPl.PntG en Pl.RRWPG).
  Degene die in de kolom Pnt het meeste aantal punten heeft, heeft positie 1. Deze waarde wordt hier dan vermeld. Als meerdere deelnemers een gelijk aantal punten hebben, dan worden alle positiecijfers opgeteld en door het aantal deelnemers gedeeld dat een gelijk aantal punten heeft. Elke deelnemer krijgt dan dit gemiddelde positiecijfer toegekend. Dit gebeurt dus voor alle 4 klassementen. (Pnt, RWP, PntG, RWPG)

  Pl P Positie n.a.v. het aantal behaalde wedstrijdpunten.
  Pl R Positie n.a.v. het aantal behaalde rangwaardepunten.
  P GP Positie n.a.v. het aantal punten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.
  P GR Positie n.a.v. het aantal rangwaardepunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.

 5. Vervolgens worden deze positiecijfers per speler voor de 4 klassementen opgeteld.

  Pl.Tot Het plaatsingscijfer. De som van de positiecijfers van de 4 klassementen. (lager getal is beter resultaat)

 6. Als laatste wordt nog een nacontrole uitgevoerd over de plaatsingscijfers. Als twee of meer spelers in het eindklassement met een gelijk plaatsingscijfer eindigen, dan wordt de volgorde bepaald aan de hand van achtereenvolgens:
  a. Resultaat van alle onderling gespeelde wedstrijden (OR) via het netto puntensaldo van al deze wedstrijden.
  b. Is dan nog geen beslissing bekend, dan volgt een sneldambarrage van minimaal 2 wedstrijden met 'sudden death' systeem.