Intern Nieuws

Johan Beltman gehuldigd vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap

Datum :dinsdag 3 september 2019
Verslag :Herman Beuzel

Op 1 september 1969 werd Johan Beltman lid van damvereniging Denk En zet Laren en dus ook van de Koninklijke Nederlandse Dambond

Johan is een zeer trouw en actief lid en slaat bijna nooit een clubavond over.

Zo ook was op 3 september j.l. aanwezig en wachtte hem een verrassing: zij echtgenote Marianne kwam tegen half negen binnen en de weet je het wel tijd voor een huldiging.

Johan Haijtink, DEZ-lid maar nu even in functie als erelid van de KNDB ging Johan toespreken en overhandigde aan Johan de oorkonde die de KNDB voor deze mijlpaal beschikbaar stelt. Namens DEZ overhandigde Herman Beuzel bloemen aan Marianne om daarmee tot uitdrukking te laten komen dat ook het thuisfront belangrijk is.

In zijn toespraak memoreerde Johan Haijtink onder meer het volgende:

Vanaf 1986 tot 2015 zat Johan Beltman in het DEZ bestuur waarin hij aan aantal jaren het penningmeesterschap voor zijn rekening heeft genomen en daarna vele jaren de voorzitter is geweest.

In het grijs verleden werden er door District Oost van Gelderland nog damappèls voor schooldammers gehouden. Johan was als jeugdleider van de GDB-Oost hierbij zeer nauw betrokken.

Ook voor de door DEZ georganiseerde jaarlijkse schooldamtoernooien (en ook voor de vervolgwedstrijden GDB en KNDB) heeft Johan vele snipperdagen opgenomen.

Naast deze bestuurlijke activiteiten mogen er ook de damkwaliteiten van Johan zijn: 1x (in 1989) werd hij clubkampioen en in de jaren 1987 t/m 2003 werd hij maar liefst 5 keer sneldamkampioen. Ook in de bekercompetitie werd hij éénmaal de winnaar en wel in 2001

Daarnaast werd de wisselbeker als topscorer van het 1e of 2e team in de Gelderse competities vele malen aan hem uitgereikt.

Johan Haijtink overhandigt de oorkonde
Johan Haijtink overhandigt de oorkonde

Johan en Marianne met de oorkonde
Johan en Marianne met de oorkonde

Gerrit Reurslag gehuldigd vanwegen zijn 40 jarig lidmaatschap

Datum :dinsdag 13 december 2022
Verslag :Herman Beuzel

Op 1 november 1982 werd Gerrit lid van de damvereniging Denk En zet. Hij werd (samen met Wim Slagman overgehaald door zijn voetbalmaatje Wim Lueks.

Op de dag dat DEZ-2 (waarvan Gerrit deel uitmaakt) voor de Gelderse competitie tegen DEZ-1 speelde, gaf teamleider Herman Beuzel aan het van zijn welkomwoord het woord aan voorzitter Alfred van Lenthe.

Gerrit was compleet verrast toen hij door Alfred werd toegesproken. Alfred benoemde o.a.:

  • Gerrit zijn vader en oom waren ook damliefhebbers en deden altijd mee toernooien voor huisdammers e.d. Dus hij heeft het dammen niet van vreemde.
  • Gerrit is al vele jaren vaste speler en verdienstelijke speler in het 2e team, daar voor kwam hij in het 3e team
  • Gerrit heeft vele keren de wisselbeker als topscorer van met name het 3e team gewonnen: 1 keer mocht hij hem houden omdat hij hem 5 keer gewonnen had. Omdat  er de laatste jaren geen 3e team meer is heeft hij de wisselbeker nu ook thuis ter bewaring.
  • Gerrit is een fanatieke, gezellige en humorvolle trouwe bezoeker van de clubavonden en de nazit.
  • Maarr……… als er ijs op Roowinkel ligt heeft hij geen tijd. Dan wordt daar zijn hulp verwacht. 

Het KNDB-speldje voor 40 jaar onafgebroken lidmaatschap opgespeld bij Gerrit Reurslag.
Nadat Johan Haijtink assistentie had verleend werd het KNDB-speldje voor 40 jaar onafgebroken lidmaatschap opgespeld.

Namens DEZ was er een prachtige mand met streekproducten uit Laren en omstreken.