Coups op een rij - Coup en T majuscule (slag van de hoofdletter T)Bronnen:

Boek "Dammen van A tot Z" door Gerrit de Winkel
Het Damspel

Wikipedia - dammen van A tot Z
Wikipedia - damcombinatie
MindSports
Fédération Française de Jeu de Dames
La ligue Rhône-Alpes